Sempozyum Programı

29 Temmuz Cuma

08:30     Kahvaltı

10:00     I. Oturum

Alper Dizdar       İkinci Savaş Sonrası Bilim ve Üniversiteler

Asuman Göksel İkinci Savaş Sonrası Kamu Yönetimi Disiplini Özelinde Sosyal Bilimlerin Dönüşümü

Ali Cenk Gedik   İkinci Dünya Savaşı Sonrası Müzik Bilimleri ve Marksizm

12:00     Yemek Arası

13:30     II. Oturum

Engin Delice        Frankfurt Okulu’nun Pozitivizm Eleştirisi ya da Kutsanmış Bilimciliğin Sonuçları

Ekin Karababa, Deniz Ali Gür      Soğuk Savaş Bağlamında Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori

15.00     Kahve Molası

15.30     III. Oturum

Doğan Göçmen Martin Heidegger, Georg Lukács ve Felsefede Güncel Bilimsellik ve İrrasyonalizm Sorunu

Can Soyer            İkinci Savaş Sonrası Marksizm

 

30 Temmuz Cumartesi

08:30     Kahvaltı

10:00     IV. Oturum

Elif Hatun             SSCB’de Bilim: Bilimin Sadeleşmesi, Yaygınlaştırması ve Çeşitlendirilmesi

Nitel Muhtaroğlu            Sovyetlerde Uzay Çalışmaları

Alper Dizdar       İkinci Savaş Sonrası Fizik: CERN Örneği

12:00     Yemek Arası

13.30     V. Oturum

Fatih Müldür      Saussure ve Chomsky’nin Dilbilim Yaklaşımlarının Marx’çı Bir İncelemesi

Siyaveş Azeri      Evald İlyenkov’un Marxçı Epistemoloji ve Eğitim Eleştirisi

15.00     Kahve Molası

15.30     VI. Oturum

Pınar Bedirhanoğlu          Modern Ulus Devletin ‘İçi’ ve ‘Dışı’nın Sınıfsallığı: Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler Ayrımının Gizledikleri

Atilla Aytekin     Yazmak: 1416’ten 19. Yüzyıla Köylü İsyanları

17:00 Kahve Molası

17:30 Değerlendirme ve Kapanış